1.  เจ้าหน้าที่ เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนอก (Interior designer) (ด่วน! หลายอัตรา)

Responsibilities :

 • เขียนแบบ Drawing , ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Auto Cad , Sketch Up,3D ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

Requirements :

 • จบปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และมีทัศนติในการทำงานที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบทำงานส่งตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

2.  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ/Project Coordinator (ด่วน! หลายอัตรา)

Responsibilities :

 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมขาย
 • รับบรีฟงานจากลูกค้าหรือหัวหน้าทีม และควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบ ติดตามงาน เอกสาร จนจบโครงการ
 • สรุปผลการปฏิบัติงานในการ รายงานผู้บังคับบัญชา

Requirements :

 • จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารสูง
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณกัญญา  Tel.02-185-3116 ต่อ 404

Email : kanya.p@rcdkitchen.com