CLEAN LADY

CLEAN LADY

 

ด้วยโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่ผลิตจากแสตนเลสสติล มีคุณสมบัติที่คงทนต่อการใช้งาน และทนต่อทุกสภาวะอากาศโดยเฉพาะอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานอันครบครันภายใต้ชุดครัวขนาดย่อม (อ่านต่อ)